OECD: Kinh tế toàn cầu phát triển chậm nhất trong 10 năm qua

Ngày 21/11, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 và nhận định kinh tế toàn cầu phát triển chậm nhất trong 10 năm qua.

Trung tâm tin tức