Ô nhiễm không khí ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, đặc biệt là hệ hô hấp, đó là điều mà ai cũng biết. Và mới đây, một nghiên cứu được thực hiện tại Trung Quốc còn cho thấy, ô nhiễm không khí còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả não bộ của người.

Trung tâm Tin tức