Nút kim cương đỏ của Youtube

Nút bạc, nút vàng của Youtube dường như đã trở thành khái niệm quen thuộc của người dùng trên thế giới, nhưng còn nút kim cương đỏ thì sao?

Trung tâm Tin tức