Nước sạch như muối bỏ bể

Từ ngày 15/10, công ty nước sạch Hà Nội sử dụng tối đa các phương tiện cấp nước để hỗ trợ cấp nước miễn phí cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố ô nhiễm nước sông Đà. Thế nhưng, lượng nước này chỉ như muối bỏ bể.

Theo Trung tâm tin tức