Nước mặn có thể xâm nhập sâu 100km tại ĐBSCL

Theo dự báo của Viện khoa học thủy lợi miền Nam, tại Đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn tháng 2 có thể trở nên rất nghiêm trọng

Trung tâm Tin tức