Nửa đầu tháng 5, chất lượng không khí khá tốt

Theo đánh giá của Tổng Cục Môi trường, trong nửa đầu tháng 5, thời tiết của tất cả các vùng trong cả nước đã được cải thiện đáng kể.

Trung tâm Tin tức