Nữ doanh nghiệp trong quá trình khởi nghiệp

Con số doanh nghiệp khởi nghiệp nữ ít hơn nam giới rõ rệt. Câu chuyện về giới nữ và khởi nghiệp sẽ được nói rõ trong đoạn talkshow dưới đây.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh
Vườn sao mai - Tập 65

Vườn sao mai - Tập 65

Định hướng giáo dục - Dễ mà không dễ
Sàn đấu ca từ Mùa 4 - Tập 1

Sàn đấu ca từ Mùa 4 - Tập 1

Gin Tuấn Kiệt múa hoạt cảnh đầy nhiệt tình cho bạn cũ Hạ Anh