Nữ doanh nghiệp trong quá trình khởi nghiệp

Con số doanh nghiệp khởi nghiệp nữ ít hơn nam giới rõ rệt. Câu chuyện về giới nữ và khởi nghiệp sẽ được nói rõ trong đoạn talkshow dưới đây.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh