Nông - Thủy sản Việt Nam trước EVFTA

Gần 70% số người tiêu dùng được khảo sát cho biết sẽ chọn hàng Việt Nam chất lượng cao, giá cả hợp lý thay vì lựa chọn sản phẩm nhập từ nước ngoài.

Trung tâm Tin tức