Nông - Thủy sản Việt chuyển đổi dây chuyền sản xuất xanh - sạch hơn

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu vừa ký kết mang lại nhiều thách thức hơn cho nông thủy sản Việt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển đổi sang hướng xanh và sạch hơn.

Trung tâm Tin tức