Nông sản sạch gặp khó khi tiêu thụ

Chuỗi cung ứng nông sản sạch đã hình thành, nhưng nhìn chung thị trường này vẫn còn vắng khách. Vấn đề được cho là nằm ở khâu tiêu thụ, dù nhu cầu dùng vẫn có.

Trung tâm Tin tức