Nông dân TP.HCM mạnh dạn phát triển nông nghiệp đô thị

Trong số các mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị có hiệu quả kinh tế cao đang mang lại lợi nhuận cho nông dân vùng ven TP.HCM thì nghề nuôi cá cảnh, trồng hoa lan và nấm bào ngư xám đang là những mô hình nổi bật.

Trung tâm Tin tức