Nông dân Đồng Tháp quyết giữ vững chất lượng trái xoài

8 tấn xoài đầu tiên của Việt Nam, cụ thể hơn là xoài Đồng Tháp, được xuất sang thị trường Mỹ là một niềm vui đối với người trồng. Hiện tại dù mùa xoài chính vụ đã kết thúc, nhưng xoài từ các nhà vườn vẫn đang được các công ty thu mua và xuất khẩu.

Trung tâm Tin tức