Nối lại sứ mệnh thám hiểm khoa học ở Ấn Độ Dương

"Sứ mệnh Nekton" - cuộc thám hiểm khoa học quy mô lớn khám phá bí ẩn của Ấn Độ Dương, đã trở lại vào hôm qua. Sứ mệnh được nối lại sau khi các nhà khoa học trục vớt thành công một trong những thiết bị quan trọng nhất của họ dưới đáy biển.

Trung tâm Tin tức