Nở rộ cho vay nặng lãi tại Bình Phước

Vay tiền với lãi suất quá cao, nhiều người lâm vào cảnh khánh kiệt. Đây là tình cảnh chung của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Trung tâm Tin tức