Nỗ lực đưa âm nhạc truyền thống vào học đường

Không thể để cho những giá trị văn hóa tinh thần bị mai một, nhiều nghệ sĩ tâm huyết đã nỗ lực không ngừng để đưa dân ca đến với các em học sinh phổ thông.

Trung tâm Tin tức