Nỗ lực bảo quản vật dụng của "sứ mệnh" Apollo 11

Đã 50 năm trôi qua, nhưng những vật dụng của nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong trong sứ mệnh Apollo 11 vẫn được giữ gìn và bảo quản cẩn thận.

Trung tâm Tin tức