Ninh Thuận: Đầu tư hơn 50 tỉ đồng xây dựng trường học vùng biển

Sáng ngày 14/7, tại xã vùng biển Cà Ná, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trường học, phục vụ học tập cho con em vùng biển xã Cà Ná, với vốn đầu tư hơn 50 tỉ đồng.

Trung tâm Tin tức