Ninh Thuận: Chế tạo thành công xe sàng rác bãi biển

Tin vui cho du khách cũng như các bãi biển trên cả nước, xe sàng rác bãi biển đã được chế tạo thành công tại tỉnh Ninh Thuận, đây sẽ là một trong những công cụ đắc lực để giảm tải rác thải và bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển.

Trung tâm Tin tức