Những Tổ trưởng dân phố tận tụy hỗ trợ chống dịch

Trong những ngày TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, các Tổ trưởng dân phố trở thành cầu nối giữa người dân với chính quyền, góp phần giúp nhiệm vụ chống dịch được hiệu quả hơn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức