Những tín hiệu tích cực từ đàm phán NAFTA

Mỹ, Canada và Mehico cho biết đã đạt được những tiến bộ nhất định trong vòng hội đàm thứ 6, mới nhất về tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA, mặc dù đại diện của Mỹ than phiền rằng tiến độ vẫn còn rất chậm.

Trung tâm Tin tức