Những nhân vật nổi tiếng từ bỏ thuốc lá

Nói và làm là việc hoàn toàn khác nhau. Việc từ bỏ thuốc lá thật sự không dễ dàng. Sau đây là một vài nhân vật đã từ bỏ thuốc lá thành công mà rất nhiều người biết đến.

Trung tâm Tin tức