Những người thắp lửa truyền cảm hứng sử Việt

Với mong muốn truyền cảm hứng học sử Việt, một nhóm người trẻ đã thành lập nhóm "Đuốc mồi", cùng nhau xây dựng dự án phim "Việt sử kiêu hùng", tiếp sau đó là những dự án sáng tạo không ngừng.

Trung tâm Tin tức