Lửa khởi nghiệp

Những lý do nên đầu tư cho mặt hàng trẻ em

Đâu tư khởi nghiệp với những mặt hàng thời trang, giáo dục dành cho trẻ em thì cần nguồn vốn như thế nào? Chi phí đó từ đâu ra?... Chương trình "Ống kính khởi nghiệp" sẽ mang đến câu trả lời cho bạn!

Lửa khởi nghiệp
Xem thêm
Chiếc xe xanh