Những lĩnh vực tiềm năng cho khởi nghiệp

Giáo dục; Chăm sóc sức khỏe tinh thần; Phát triển ứng dụng giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và giải quyết vấn đề cụ thể của họ; Phát triển Trí tuệ nhân tạo AI... là những hướng đi tiềm năng cho các nhà khởi nghiệp.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh