Những kênh gọi vốn cho starup và khó khăn thường gặp khi gọi vốn

Chia sẻ của Lê Yên Thanh về những kênh chính để gọi vốn như: Nhà đầu tư thiên thần Angle Investor, Quỹ đầu tư mạo hiểm Venture Capital, Gọi vốn cộng đồng Crowd funding... và các khó khăn thường gặp khi gọi vốn.

Ban Chuyên đề - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh
Ngôi nhà chung - Mùa 9 - Tập 1

Ngôi nhà chung - Mùa 9 - Tập 1

Bất đồng ngôn ngữ đâu hẳn là vấn đề!
Trăng mật diệu kỳ - Tập 24

Trăng mật diệu kỳ - Tập 24

Chúng Huyền Thanh: Tôi chỉ sợ anh Quân không còn cằn nhằn nữa!