Những kênh gọi vốn cho starup và khó khăn thường gặp khi gọi vốn

Chia sẻ của Lê Yên Thanh về những kênh chính để gọi vốn như: Nhà đầu tư thiên thần Angle Investor, Quỹ đầu tư mạo hiểm Venture Capital, Gọi vốn cộng đồng Crowd funding... và các khó khăn thường gặp khi gọi vốn.

Ban Chuyên đề - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh