Những diễn biến mới nhất tại chính trường Venezuela

Ngày 11/2, hàng ngàn người đã tập trung tại thành phố biên giới Urena, Venezuela, để thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Nicolas Maduro.

Trung tâm Tin tức