Những cuộc thi dành cho cộng đồng khởi nghiệp

Thông qua các cuộc thi dành cho các nhà khởi nghiệp, đã có nhiều ý tưởng tìm được sự ủng hộ và quỹ đầu tư, nhiều doanh nghiệp tạo được dấu ấn trong và thậm chí ngoài nước, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh