Những công nghệ tiên tiến lần đầu ứng dụng thi công dự án Metro số 1

Dự án Metro số 1: Bến Thành - Suối tiên đến nay đã đạt khối lượng tổng thể trên 48%. Một điều khá đặc biệt ở dự án này là việc ứng dụng công nghệ, phương pháp thi công hiện đại, lần đầu tiên áp dụng tại Việt nam.


Trung tâm Tin tức