Những con thú nhồi bông bị bệnh ung thư

Những con thú bông bị bệnh ung thư, điều này nghe có vẻ lạ lùng nhưng lại là phát minh vô cùng ý nghĩa giúp xoa dịu cho những đứa trẻ bị bệnh ung thư.

Trung tâm Tin tức