Những con robot biết... trườn

Dr. Henry Astley rất yêu rắn và ông đã biến tình yêu đó thành nguồn cảm hứng để chế tạo nên những con robot biết trườn, giống như rắn vậy!

HTV (Theo Nature knows best)
Xem thêm
Chiếc xe xanh