Những chiếc vỏ chai mang thông điệp yêu thương của những người trẻ

Những chiếc vỏ chai thủy tinh vốn sẽ trở thành rác thải, nhưng dưới bàn tay của những người trẻ đã được hồi sinh trở thành những vật trang trí độc đáo, bắt mắt.

Trung tâm Tin tức