Những bức tượng thoát ẩn thoát hiện

Mời quý vị khán giả cùng chiêm ngưỡng những bức tượng đặc biệt thoắt ẩn thoát hiện trong không khí.

Trung tâm Tin tức