Những bức tranh từ lửa

Một nghệ sĩ xăm hình nghệ thuật đã thỏa sức thể hiện sự sáng tạo của mình bằng cách tạo ra những bức tranh bằng thuốc súng.

Trung tâm Tin tức