Những bảo tàng có kiến trúc độc đáo nhất thế giới

Viện Bảo tàng là nơi trưng bày và lưu giữ tài liệu, hiện vật liên quan đến một và nhiều lĩnh vực, cũng là nơi hội tụ những tinh hoa đặc sắc. Dưới đây là những bảo tàng có kiến trúc đặc biệt hàng đầu thế giới.

Trung tâm Tin tức