Nhức nối thực trạng lao động bỏ trốn

Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan ( Trung Quốc)… đều là những quốc gia và vùng lãnh thổ có nhu cầu lao động lớn. Vài năm gần đây, các kênh xuất khẩu lao động được siết chặt nên nhiều người đã sử dụng hình thức du lịch để trốn sang nước ngoài làm việc.

Trung tâm Tin tức