Nhu cầu mua cây thông Giáng sinh trang trí tăng cao

Cứ mỗi mùa lễ cuối năm là nhu cầu mua cây thông Giáng Sinh để trang trí lại tăng cao. Tuy nhiên năm nay số cây thông tại nước Mỹ không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trung tâm Tin tức