Nhóm sinh viên nghiên cứu thành công sản phẩm khẩu trang từ vật liệu graphene đầu tiên tại Việt Nam

Khẩu trang dùng vật liệu graphene được các bạn sinh viên đến từ Phòng Thí nghiệm Trọng điểm ĐHQG TP.HCM nghiên cứu thành công, có thể lọc được 99% bụi mịn, kháng khuẩn và ngăn chặn lây nhiễm virus.

Nguồn: Trung tâm Tin tức