Nhọc nhằn nghề đổi nước ngọt mùa hạn mặn

Trước tình hình xâm nhập mặn gây thiệt hại nặng nề cho ngành trồng trọt, một số hộ gia đình chủ động khoan giếng và đổi nước ngọt nhằm tạo nguồn cung cấp nước cho những nhà nông đang gặp khó khăn.

Trung tâm Tin tức