Nhóc nhà mình - Kỳ 4

Video Chương trình khác
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
20g - Chủ nhật hàng tuần - HTV2