Nhớ tết xưa qua tác phẩm của "Vũ Ngọc Đãng"

Mời quý vị cùng đón xem câu chuyện ngày Tết hiện đại của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, để xem Tết nay khác Tết xưa ra sao.

Trung tâm Tin tức