Biệt đội X6 - Tập 151

Bảo Kun - Ba lần đến X6, ba lần thua "thê thảm"

Trở lại "Biệt đội X6" với mong muốn lấy lại những gì đã mất, nhưng những gì Bảo Kun nhận được lại là thất bại thê thảm làm thứ 3. Trong khi đó, học trò Gina M của Cát Tường lại xuất sắc khi lần đầu góp mặt tại chương trình.

Xem video
Biệt đội X6 - Tập 151

Biệt đội X6 - Tập 151

Bảo Kun - Ba lần đến X6, ba lần thua "thê thảm"
Du lịch kỳ thú  - Tập 135

Du lịch kỳ thú - Tập 135

Cùng MC Thiên Phong tìm hiểu về chiếc xe "kỳ lạ"
Biệt đội X6 - Tập 150

Biệt đội X6 - Tập 150

Bảo Kun, Hoàng Rapper trở lại cùng "Biệt đội X6"
Du lịch kỳ thú - Tập 133

Du lịch kỳ thú - Tập 133

Tìm hiểu rồng đất Nam Mỹ, nghề đúc lư đồng truyền thống
Biệt đội X6 - Tập 143

Biệt đội X6 - Tập 143

Đại chiến mì cay
Du lịch kỳ thú - Tập 131

Du lịch kỳ thú - Tập 131

Mây tìm hiểu về nhảy cổ động
Biệt đội X6 - Tập 145

Biệt đội X6 - Tập 145

Trổ tài bán bánh cuốn
Biệt đội X6 - tập 144

Biệt đội X6 - tập 144

Lê Lộc, Bửu Đa, Minh Dự và bản acoustic "lầy lội"
Bảo Kun - Ba lần đến X6, ba lần thua "thê thảm"

Bảo Kun - Ba lần đến X6, ba lần thua "thê thảm"

Trở lại "Biệt đội X6" với mong muốn lấy lại những gì đã mất, nhưng những gì Bảo Kun nhận được lại là thất bại thê thảm làm thứ 3. Trong khi đó, học trò Gina M của Cát Tường lại xuất sắc khi lần đầu góp mặt tại chương trình.