Nhịp Sống Thể Thao ngày 8/10/2019

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Ba & 21g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2
20g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7