Nhịp Sống Thể Thao ngày 3/9/2019

Video Chương trình khác
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
20g30 - Thứ Năm - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7