Nhịp Sống Thể Thao ngày 17/12/2019

Video Chương trình khác
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
20g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV2
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
20g - Chủ nhật hàng tuần - HTV2