Nhịp Đập Thể Thao ngày 9/12/2019

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Hai - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7