Nhịp Đập Thể Thao ngày 7/10/2019

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7