Nhịp Đập Thể Thao ngày 7/10/2019

Video Chương trình khác
23g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7
19g55 - Thứ 2 đến thứ 5 - HTV7
20g45 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV9
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7