Nhịp Đập Thể Thao ngày 30/9/2019

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Tư - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
10g15 - Thứ sáu hàng tuần - HTV7
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7