Nhịp Đập Thể Thao ngày 30/9/2019

Video Chương trình khác
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7