Nhịp Đập Thể Thao ngày 23/9/2019

Video Chương trình khác
19g - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
23g - Chủ Nhật - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2
21g - Thứ Hai - HTV7
22:45 - Thứ Ba - HTV7