Nhịp Đập Thể Thao ngày 21/10/2019

Video Chương trình khác
22:45 - Thứ Ba - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV2
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g35 - Thứ Năm - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7