Nhịp Đập Thể Thao ngày 16/12/2019

Video Chương trình khác
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
Những chương trình ca nhạc trên sóng HTV
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
Diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/2021